ACT VENTURE PARTNERS Türkiye'de MEDCON'u tercih etti


Medcon Tıbbi Cihazlar, ACT Venture Partners, Danışmanlık Hollanda Merkezli Teknoloji ticarileştirme odaklı bir risk sermayesi fonu olan ACT VENTURE PARTNERS yenilikçi, üretken, büyüme potansiyeline sahip buluş ve bilimsel projelere finansal kaynak çözümleri sunmaktadır. Start-up projelerine Proof-of-Concept (PoC) ve Seed and Series-A türü yatırımlar gerçekleştiren ACT bu kapsamdaki sağlık teknolojilerine Türkiye’ de yatırımlar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. ACT Sağlık alanında gerçekleştireceği faaliyetlerinde Due Diligence, Teknik analiz, Pazar araştırması, Ticarileştirme gibi çözümleri için Türkiye’ de MEDCON’ u tercih etti.

Web Sitesi : ACT VENTURE PARTNERS